*انقلاب اسلامی، بزرگترین حادثه قرن 20

«35 سال پیش در چنین روزهایی بزرگترین حادثه قرن بیستم رخ داد و امروز بر خوان نعمت گسترده آن نشسته‌ایم. برخی سعی دارند این رویداد بزرگ را کوچک و سطحی نشان دهند و مانند ختم و سال‌مرگ بستگان‌شان، با صلوات و بستنی قضیه را در چند روز محدود به پایان ببرند و در نهایت آرمانهای خمینی کبیر و شهدای قدسی انقلاب اسلامی را محترمانه دفن کنند.

شناخت انقلاب اسلامی باید مانند هر شناخت علمی دیگر وسیع، عمیق و دقیق باشد. انقلاب اسلامی به طور مجمل عبارت است از «دگرگونی بنیادی افکار و رفتار انسان و جامعه به صورت سریع توام با خشونت و خونریزی برای حاکم کردن عقاید و احکام الهی؛ جهت محقق کردن انسان و جامعه طراز اسلامی و نهایتا نیل به کمال مطلوب و قرب الی الله».

ماهیت انقلاب از دگرگونی بنیادی در افکار و رفتار انسان و جامعه ایرانی (و البته جهانی) خبر می‌داد . البته باید دانست هر تغییری انقلاب نیست (اصلاح یعنی دگرگون کردن سطحی و شاخ و برگ را زدودن و روبنا را بر هم ریختن) و انقلاب تغییر بنیادی و سریع است که ریشه‌های نادیدنی آن در دراز مدت شکل می‌گیرد اما بروز و ظهورش با سرعت اتفاق می‌افتد .

منبع : به نام آنکه عهدش وفاست |اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انقلاب اسلامی
برچسب ها : انقلاب ,اسلامی ,جامعه ,بنیادی ,انسان ,انقلاب اسلامی ,رفتار انسان ,بزرگترین حادثه